Logopédia

Óvodánkban kis csoportos formában zajlik a logopédiai fejlesztés. A napjainkban érvényben lévő jogszabályok szerint három és öt éves korban a szülő beleegyezésével mérik a szakemberek a gyermekek nyelvi fejlettségét. Hároméves korban nyelvi fejlettség szűrése történik meg, ekkor még artikulációs szűrésre nincsen szükség, mert az ebben az életkorban előforduló beszédhanghibák élettaninak tekinthetők.
Ötéves korban kerül sor a beszédartikuláció szűrésére, valamint annak megítélésére, hogy az írott nyelv (olvasás, írás) elsajátításához szükséges különféle képességek szintje megfelelő-e. Az így megtervezett, kivitelezett kétszintű szűréssel jobban biztosíthatjuk a korai felismerést, a célzott vizsgálatokat és a hatékony logopédiai ellátást.

Gyógypedagógia

A Csongrád- Csanád Megyei Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján óvodánkban integrálható sajátos, nevelési igényű gyermekekkel heti rendszerességgel egyéni fejlesztés formájában gyógypedagógus foglalkozik.

Pszichológus

Óvodánkban heti rendszerességgel pszichológus segíti munkánkat. Fő feladat a prevenció, azaz a megelőzés, a korai észrevétel és a mihamarabbi megsegítés.

Fejlesztőpedagógus

Intézményünkben fejlesztőpedagógus egészítik ki az óvodapedagógusok munkáját. Az óvodai életbe integrált fejlesztés során team munkában tud együttműködni az óvodapedagógus és a fejlesztőpedagógus, ami egyénre szabott, differenciáltabb fejlesztést biztosít. A fejlesztő pedagógus a Pedagógiai Szakszolgálat Szakvéleménye alapján Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral (BTM) küzdő gyerekekkel foglalkozik.

Térítésmentes szabadidős foglalkozások

– Ovi- foci
– Hittan

Térítés ellenében igénybe vehető szabadidős foglakozások

– Görkorcsolya
– Néptánc
– Angol
– Úszás- vízhez szoktatás
– TSMT- csoportos
– Ugrókötél

Szabadidős foglalkozásainkat betöltött 5 éves korú, óvodánkba járó gyermekek vehetik igénybe.