ÓVODÁNKRÓL

Kincskereső Óvodánk Csongrád megye déli részén, Domaszéken található. Ez községünk egyetlen intézménye, amely ellátja a 3-7 éves korú gyermekek képességeinek kibontakoztatását, személyiségük fejlesztését. Domaszék község belterülete és kiterjedt tanyavilága Szeged és Mórahalom között található. Lakosai száma kb. 5 ezer fő. Miközben dinamikusan fejlődik és növekszik, megőrizte a nyugodt, érintetlen falusi jellegét. Az utóbbi évek fejlődésének köszönhetően, egyre több kisgyermekes család költözik ide a városból, így az óvodánkba járó gyermekek létszáma is ugrásszerűen megnőtt.

Óvodánk tevékenységét, a mindennapi életünk szervezését, irányítását az itt élő családok életmódjának, értékrendjének tipikus, vagy nagyon is sajátos különbségeiből adódó gyermeki szükségletek határozzák meg. Feladatunknak tekintjük a színvonalas nevelőmunka megtartását, ennek megvalósítására rendelkezik óvodánk a törvény által ajánlott személyi ellátottsággal. Jelenleg 8 csoportban 17 szakképzett óvodapedagógus, 8 dajka, 1 óvoda titkár, 2 pedagógiai asszisztens, 2 takarító és 2 udvaros dolgozik intézményünkben. Pedagógiai munkánkat szakképzett logopédus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, pszichológus segíti. Mindennapjainkat jellemzik az együttérzés, az odafigyelés, a kedvesség, a törekvés a gyermekek és családjuk megismerésére, az együttnevelésre, valamint az a szemlélet, melynek végső eredménye az óvodában töltött vidám, emlékezetes percek.

Mindehhez évek óta tudatosan alakítottuk ki a ma meglévő, a gyermekek örömét, a jó közérzetet szolgáló természetes, szép környezetet. Az elmúlt évtizedekben a gyermeklétszám függvényében, a közoktatás reformrendelkezései következtében több változáson, átszervezésen ment keresztül intézményünk. Domaszék 2013 óta önállóan működteti közoktatási intézményét. A 2009/2010-es nevelési évtől a TÁMOP 3.1.4 pályázat keretében bevezetésre került a kompetencia alapú oktatás intézményünkbe, amelynek értékrendszere harmonikusan illeszkedik a Helyi programunkhoz. Ez biztosíték arra, hogy gyermekeink örömteli, élmény gazdag éveket töltsenek az óvodánkban, lehetővé téve az óvodáskor végére a zökkenőmentes iskolakezdést. Gyermekeink számára igyekszünk minél többféle érzékszervre ható tapasztalási lehetőséget biztosítani. Fontos számunkra, hogy a sok-sok játékos tevékenységen keresztül öröm legyen a gyermekek számára a világ megismerése. Feladatunk olyan sokoldalú élményanyag biztosítása, amely által a játék gazdagodhat, és amelyben a megszerzett, több érzékszervre ható tapasztalatok nagymértékben hozzájárulnak a gyermekek érzelmeinek, kommunikációs, értelmi, szociális képességeinek fejlődéséhez – a klasszikus tanulási keretek oldása mellett. A játékosság tiszteletben tartásával az egyes műveltségtartalmak nem elszigetelten, hanem komplex módon valósulnak meg. Mozgásos tevékenységeket külön tornaszobában végezhetjük, mely jól felszerelt, többféle mozgásra alkalmas.

Óvodánkban lehetőséget biztosítunk szervezett úszásoktatásra, valamint néptánc, görkorcsolya, angol, judo,hittan, foglalkozásokra. A nevelőtestület számára sikerélményt jelent, ha a szülők nevelőpartnerüknek tekintenek bennünket, bizalommal fogadnak minket, az óvodában otthonosan érzik magukat. A gyermeknevelésben sikeres szülőket, családokat igyekszünk megnyerni munkánk segítésére, az óvodai élet gazdagítására, szükség esetén a nevelőmunka hatékonyabbá tételére. Úgy gondoljuk, hogy gyermekeink képességeinek minél teljesebb kibontakoztatása csak a családdal együtt valósulhat meg, ezért fontosnak tartjuk:a családdal való kapcsolattartást: szülői értekezletek, fogadó órák, családlátogatások, stb. és a közös programokat:
OVI-nap : szülőkkel, gyerekekkel közösen játszunk, versenyzünk, kincset keresünk, főzünk
Adventi készülődés: együtt kézműveskedünk
Farsangolás: gyermekek télűző műsora, közös tánc és játék
Majálisoló : közös szórakozásra ad lehetőséget
Évzáró műsor: nevelési év zárása
Mindezek által gyermekeink örömteli, élmény gazdag időt tölthetnek az óvodában, mely óvodáskor végére lehetővé teszi a zökkenőmentes iskolakezdést.

HÍREK

Az idei évben sem maradhatott el a farsang az óvodában

„Jöjjön a tavasz, vesszen a tél” – az idei évben sem maradhatott el a farsang az óvodában, mely a télűzés keretében látványos kiszebáb égetéssel záródott. A farsanghoz sokféle hiedelem, népszokás, hagyomány fűződik. Ezek közé tartoznak az időjárásjóslások, a termésvarázslás, az álarcos alakoskodás, a táncmulatságok. Ez az időszak a télkergetés, a tavaszvárás vidám ünnepe. A farsangot…

Mesemondó verseny

Most, is mint minden év januárjában a meséké volt a főszerep óvodánkban. A mese folyamatosan edzésben tartja a fantáziát, a belső képalkotó képességet és a különböző meseszereplőkkel való azonosulás révén a gyermek begyakorolja, hogyan váltson nézőpontokat. Ezáltal empátiát tanul, fejlődik az érzelmi intelligenciája. A mesehallgatás alatt mindkét agyfélteke aktív. A racionális, analitikus működésért felelős bal…

A nagycsoportosok ünnepi műsora advent II. vasárnapján a Köztársaság téren

Advent II. vasárnapján, a Köztársaság téren, az óvodások örömteli várakozással az adventi koszorú második és egyben a remény gyertyájának meggyújtására készültek. Az első gyertya, a hit fénye már ragyogott a koszorún, és most elérkezett a pillanat, hogy a második gyertyát is felgyújtsák. A szeretet és a meghittség ünneplése keretében a szervezők forró csokival, teával és…

Adventi készülődés az oviban a szülőkkel

November vége nem csak az ősz búcsúzását, de az ünnepi várakozás kezdetét is jelenti. Varázslatos időszak veszi ilyenkor kezdetét. Díszítés, izgalom, tradíció, hagyomány. Közeledik a szeretet ünnepe és az „együtt lenni jó” érzése. A hónap utolsó napjaiban minden csoport közös tevékenységekkel ünnepi hangulatot varázsolt csoportszobájába, illetve elkészítették saját adventi koszorúikat is. Az adventi időszak beköszöntével…

A II. Nagyszülős nap az oviban

A gyönyörű őszi idő nagy örömet jelent a gyermekeknek, hiszen még nagyon sok időt tölthetnek a szabadban. A csoportok, kihasználva a kora őszi jó időt, közelebbi és távolabbi helyekre szerveztek kirándulásokat. Élményszerző kirándulásokon megfigyelték az ősz színeit, az időjárás változásait, a növények, állatok alkalmazkodását az új évszakhoz. Október utolsó péntekén 2. alkalommal rendeztük meg a…

ALAPÍTVÁNYUNK