Óvodai beiratkozás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2023. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti. Ezen gyermekek beíratására/előjegyzésére is most lesz lehetőség!

Beíratás dokumentumai:

SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ 2024

Óvodai felvételi kérelem 2024.

Nyilatkozat felügyeleti jogról

Ez is érdekes lehet...